Kniha Intelektuální Dobrodružství

Posted by key86 in Aktuality on 01-02-2015

Člověk touží milovat a zároveň být milován, touží vládnout a zároveň se podřizovat, touží chápat a zároveň být pochopený.

Jeho touhy závisí na jeho vztazích se sebou samým, se společností i se světem. Právě na těchto vztazích je závislé jeho štěstí, úspěch a nakonec i smysl každého jednoho lidského života.

V knize Intelektuální dobrodružství píše autor o poznání jako o životě, jako o způsobu přebývání ve světě. Je to specifický život, život člověka jako „JÁ“. K takovému životu přistupuje autor z technologického, intelektuálního pohledu. Právě v tom spočívá dobrodružství, intelektuální dobrodružství člověka, který hledá. Intelektuální dobrodružství v hledání člověka.

Nově vydanou knihu I. N. Kalinauskase Intelektuální dobrodružství v českém jazyce si můžete objednat přes náš e-mail dfspraha@gmail.com za cenu 280,- Kč.