Instruktor DFS

Miroslav Lenčeš, narodil se v roce 1952. Je instruktorem, trenérem metodiky DFS – diferencované funkční stavy. Věnuje se překladům knih I.N.Kalinauskase do slovenštiny a češtiny.

Kurz metodiky DFS absolvoval u autora metodiky, profesora I. Kalinauskase v roce 1994. Poté několik let úzce spolupracoval s autorem metodiky v Kyjevě, Petrohradě a na Slovensku v Žilině.

Metodiku začal vyučovat v roce 1997 na základě udělené licence. S I. Kalinauskasem, autorem metodiky, je stále v kontaktu a svoje kurzy vede v souladu s jeho nejnovějšími poznatky.

Diferencované funkční stavy – je vědecký název pro to, co je jednoduché a potřebné:

  • jak správně přijímat,
  • jak adekvátně reagovat,
  • jak se neztratit v situaci, ale využít ji ve svůj prospěch,
  • jak rozšířit hranice svého světa,
  • jak vybudovat vztahy, kariéru, dialog s okolím.

Čtyři cvičení na základě energetické struktury „Ohnivý kvítek“. Šestnáct stavů jako paleta zkoncentrovaných barev prostoru.

Základ této metodiky spočívá v jiném přijetí člověka a světa. Na člověka se dívá jako na celek s akcentem na vyšší nervovou soustavu, která je každému člověku samozřejmě daná. Metodika umožňuje přejít z plochy, z teritoria – do prostoru. Umožňuje přijímat sebe i vše, co je kolem, jako objem a prostor.

To znamená, že člověk má možnost vytvářet, modelovat, tvořit určitý prostor kolem sebe a v sobě na to, aby mohl plnit konkrétní úkoly, které si před sebe klade a byl přitom maximálně efektivní. Efektivnost jeho konání se tímto způsobem několikanásobně zvyšuje.

Chcete být zrnkem písku na břehu nebo se chcete pocítit jako člověk ve světě?

DFS – to je klíč, který jste hledali.