Malíř

V mnoha dílnách malíře INK je cítit něco romantického a monumentálního. Proto, bez ohledu na lyrický patos a motivy vybrané autorem, jsou mimořádně lakonické a symbolické. V tom se ukrývá jejich síla, protože se vždy vyčleňuje dominující idea obrazu, která se stává malířskou metaforou nebo znakem, který odhaluje záměr autora. Umělec má citlivý vztah k barvám a neustále inklinuje k monochromii, stará se minimálními prostředky o dosažení maximálního efektu.

Algis Uždavinis
Doktor filozofických věd, vědecký spolupracovník
Litevské akademie Kultury, filozofie a umění

Jeho plátna jsou jako obrázky z filozofického filmu, který se zastavil, mají svůj rytmus, svoji posloupnost a logiku. V principu se obracejí k věčným motivům podobenství – k lásce, naději, harmonii, klidu, překonání strachu. Kaleidoskop nasměrovaného současného života nachází klidnou syntézu v autorových obrazech. Pomalu a neodvratně okouzluje pozorovatele, dotýká se hloubky jeho duše, osvobozuje ji a nutí vidět tajnou estetiku skrytých emocí a představ. A s neústupností, která je umění vlastní, hasí žízeň duševního klidu.

Michail German
Profesor, doktor věd o umění
Akademik Akademie Humanitárních věd
Člen Mezinárodní asociace kritiků (AICA)

www.paintingsbyink.com