Povídka o Americe

CVIČENÍ NA PŘEMÝŠLENÍ

1) Přečtěte tuto povídku:

Nějaký Kolumbus dlouho a úporně klepal na dveře králů Portugalska a Španělska kvůli tomu, aby dostal prostředky na novou expedici do Indie. Měl štěstí, protože královna Izabela Španělská ho jmenovala admirálem, dala mu tři koráby a požehnala jeho expedici. Jak se později ukázalo, tak Kolumbus nenašel novou cestu do Indie, ale objevil Ameriku, o které lidstvo vůbec nevědělo nebo na ni zapomnělo nebo někdo vědomě zatajoval toto poznání. Ale Kolumbus až do své smrti věřil, že našel to, co hledal. Na existenci neznámého objevu mu nestačila ani fantazie. Zpráva o novém odhalení se převalila Evropou. Byli tací, kteří hned uvěřili, druzí moudře vyčkávali a třetí začali bojovat proti Kolumbovi, protože podle jejich přesvědčení žádná mořská cesta nemůže vést do Indie, a to už vůbec nemluvíme o Americe, o které neměl nikdo ani tušení. Nazvali Kolumba šarlatánem a pirátem, tvrdili, že se domluvil se svým mužstvem, že vyplují, aby dostali více peněz od chudé Izabely Španělské.

Přešel určitý čas. Skeptici museli nakonec uvěřit v existenci Nového světa. Samozřejmě že se tam neplavili a nechodili po americké zemi. Ale nedokázali už ohlupovat celou Evropu tím, že jiné expedice také lžou. Nestačila jim na to ani fantazie, ani odvaha.

Tak se stalo, že se o Americe dozvěděli všichni. Ale ukázalo se, že ne pro všechny měla tato informace stejnou hodnotu. Jedni tam mohli cestovat, ale bylo jim dobře i v Evropě. Jaký je rozdíl v tom, zda poznají Nový svět nebo ne? Druzí chtěli cestovat, ale nemohli, protože měli jinou práci nebo museli řešit problémy, které si vytvořili dříve ve Starém světě. Poznání o existenci něčeho jiného je jen dráždilo. No a třetí věděli, chtěli a mohli. Hrnuli se do Nového světa a něco tam i našli. Jedni zlato a slávu, druzí problémy a smrt. Ukázalo se, že to není Eldorádo, ale Starý svět, pouze divočejší, a proto je tam mnohem víc problémů. Z pohledu lidského bytí, osudu člověka se nic nezměnilo.

A co se změnilo?

Změnila se Amerika. Evropané vyhladili milióny domorodců, zničili prastaré civilizace, čímž znemožnili dosažení nových informací o historii lidstva. Ale co znamená pro Pisara anebo Corteze lidská historie, když pro ně neexistuje lidskost? Jsou pouze Španělé, Francouzi, Indiáni a zlato, které je třeba všem krást. Lítost nad zmizelými kulturními hodnotami byla pouze farizejstvím. Co znamená zničená kultura, co znamenají prázdná muzea v porovnání se smutným osudem domorodců, ke kterým se chovali jako k dobytku.

Amerika se změnila, ale změnila se i Afrika. Odtud dováželi otroky na americké plantáže. Nikdo nespočítal, kolik Afričanů bylo prodaných do otroctví. Jedni říkají, že to bylo sedm miliónů, druzí dvanáct miliónů. Otroci pracovali na kávových a tabákových plantážích, ale kávu, tabák a rum z třtiny konzumovala Evropa.

Říkají, že největší rozkoš na světě je rozkoš z lidské komunikace. Evropané, stejně jako všichni lidé, trpěli nedostatkem komunikace, a proto ji nahrazovali všemi prostředky – kávou, tabákem, alkoholem. Ale bezprostředně komunikovat se nedařilo ani potom. Mezi sebe a druhého je třeba postavit něco dalšího, například šálek kávy nebo pohárek jamajského rumu. A takovýmto způsobem Evropané platili za rozkoš komunikace. Kupovali kávu a tabák, a tím darovali výrobcům kávy a tabáku rozkoš neumřít hlady (neříkejte, že milionář, který kouří drahé cigarety, je podlý – tím, že si zkracuje si svůj život kouřením, dává šanci přežít majitelům tabákových plantáží).

Evropa se také změnila. Kromě tabáku se objevily brambory, rajčata a syfilis. Brambory se ukázaly velmi užitečné. Ti, kteří předtím trpěli podvýživou, se mohli nasytit „jablky země“. Ale Irům brambory nepřinesly štěstí. Rozhodli se vysadit je na všechna pole, ale brambor onemocněl a shnil od kořene a v kraji začal hlad. Hlady zemřelo asi milión lidí. Tehdy se mnozí rozhodli odcestovat. V tomto období žije v Irsku kolem tří miliónů Irů. Před bramborovou katastrofou jich tam žilo osm miliónů. Emigrovali tam, odkud přišly brambory, do Nového světa.

A tak šel čas, svět se industrializoval, obětí této industrializace se staly lesy Amazonky – plíce světa. Objevil se velký deficit čistého vzduchu. Ale kromě vzduchu člověk potřebuje papír, který se zhotovuje ze dřeva. A člověk chce také jezdit autem, a proto přes lesy Amazonky vybudovali transamerickou autostrádu. Plíce planety, bez kterých se můžeme udusit, se v tomto období ničí rychlostí čtyřiceti čtyř hektarů za minutu. A kdo rychleji zemře – strýček Vasja, který vykouří za den čtyři krabičky cigaret, nebo naše civilizace, která ničí lesy Amazonky?

Zdálo by se, že objevem Kryštofa Kolumba se všechno změnilo, a přitom se nezměnilo nic. Člověk začal chytračit a rozhodl se zůstat takovým, jakým byl předtím.

Z vědeckého hlediska se historie nemá hodnotit. Co bylo, to bylo, to je fakt. Platí tu zákonitosti rozvoje výrobních sil a zákonitosti způsobu výroby. A tam, kde jsou zákonitosti, nemůže být hodnocení. Ale všichni lidé nejsou vědci.

2) Změňte v této povídce slova „Amerika“ a „Nový svět“ na pojmy: ostatní Svět, jemnější hmota, nadpřirozené bytí, změněná realita, supramentální svět.

Pokuste se vytvořit novou bázi pro čtení o obrazu Ameriky s těmi tajemnými rozměry citlivého a nadpřirozeného Světa, o kterém tak přesvědčivě hovořili naši předkové a o kterém tak přesvědčivě vyprávíme my.

Přečtěte si tuto povídku na tomto novém základě s tím, že budete abstrahovat historické detaily.

3) Otázky:

Je v této povídce standardní reakce lidstva na odhalení nových objevů?

Je lidstvo připraveno přijmout a osvojit si jemné kosmické energie a jiné rozměry hmoty?

Lidstvo si už dávno osvojilo atomovou energii a nyní všichni žijeme na sudu se střelným prachem. Proč je třebapronikat do jiných rozměrů bytí, proč je třeba osvojovat si jemné kosmické energie? Co se tím změní v samotném člověku?

Kdyby se lidstvo přeneslo do jiných Světů v takovém stavu, v jakém se nachází nyní, co by se stalo s lidstvem a jinými Světy?

Když lidstvu nezáleží na ekologii našeho Světa, myslíte si, že se vyrovná s ekologií jiného Světa?

Myslíte si, že ti, kteří ovládají starodávné umění pracovat s jemnými energiemi, dopustí, aby se celé lidstvo přemístilo najednou do jiných Světů?

4) Popřemýšlejte.