Úvodní informace

Škola člověka je občanské sdružení,  jehož cílem je osvětová a vzdělávací činnost v oblasti zvyšování  psychické a fyzické kultury obyvatelstva.

Sdružení se zaměřuje na organizování vzdělávacích programů, organizuje přednášky, semináře, kurzy, koncerty, divadelní představení a výstavy.

Zaměřuje  se také na publikační a vydavatelskou činnost. Cílem je založit  výchovně vzdělávací středisko, poskytovat humanitární pomoc členům  sdružení a lidem v tísni.