Abu Silg

Výroky sufijského šejka

 • Když člověk začíná porovnávat svůj osud (karmu) s osudem (karmou) druhého člověka, ztrácí tím svoji karmu a jinou nezískává.
 • Vidět jako nemilosrdný realista a mít ke všemu vztah jako nemilosrdný romantik.
 • Reálné bohatství člověka – to je suma, kterou může člověk minout na svojí zábavu.
  P.S. Od Kalinauskase (Silina)
  Zábava, to je jediná část každodenního života, která není podmíněná vnějšími podmínkami.
 • Duchovní cesta – to není výstup na vrchol hory. Je to vzdušná akrobacie: je to i strašné, i veselé a je potřebné to vědět.
  P.S. A také letadlo je třeba.
 • My tu nejsme pro ně, ale oni jsou tu pro nás a proto jim sloužíme.
 • Nic není skryto, ale nic ani nevyčnívá.
 • Kniha víry je psána jazykem přežívání. Přežít – projít životem.
 • Kdo vidí, ten vidí,
  Kdo nevidí, ten věří.
  Kdo nevěří, ten důvěřuje,
  Kdo nedůvěřuje, ten se podřizuje.
 • Když děláme to, co je možné, jsme průměrní lidé, protože mnozí to dělají jako my, ale když děláme to, co je nemožné, lépe než my to nedokáže udělat nikdo.
 • “Tohle” děláš proto, protože to potřebuješ jen ty a nikdo jiný a za “tohle” nezískáš nic jiného kromě sebe samého.
 • Nejtěžší úkol v lidském těle je pamatovat si a být vnímavý.
 • Když není pusté prostranství, které je možné zaplnit, není ani proces zaplnění, to znamená času.
 • Láska, to je odstranění vzdáleností.
 • Jak divně je svět stvořený. Jak vášnivě!
 • Všichni lidé jsou od Boha, ale ne všichni lidé jdou k Bohu.
 • Celý tvůj “život” je objektivizace “tvých” vztahů s realitou.
 • Když se člověk nemůže osvobodit od přemýšlení o sobě samém, vidí svět jen ve stínu své takovosti a nazývá to beznadějností světa.
 • Umělec – to je rozvinutá podstata v zajetí osobnosti a svědek – to je osobnost v zajetí rozvinuté podstaty.
 • Má člověk přání, která nejsou podmíněná vnějšími podmínkami života? Je možné pomoci člověku, který nemá přání, která nejsou podmíněna podmínkami jeho vnějšího života?
  Co je to pouť?
 • Rádi poznáme to, v co nemáme sílu uvěřit a rádi věříme v to, na co nemáme sílu, abychom to poznali.
 • Mnoho poznání – mnoho radosti.
 • Bez práce nevytáhneš ze sebe génia.
 • Dokonce i nerozumná přání jsou lepší, než žádná přání.
 • Poznání bez lásky nerodí Víru a Láska bez poznání nerodí Pravdu.
 • Přeměň svědectví na Výzvu.
 • A patos poznání změnil se na trpkost poznávání.
 • Člověk je stvořen proto, aby se radoval ze života.
 • Duchovní hledači si myslí, že pro duchovní rozvoj je potřebné dělat něco vlastního.
  Ve skutečnosti je nevyhnutelné vlastním způsobem dělat to, co je obvyklé.
 • Lidé se domnívají, že nejdřív je se potřeba stát a až potom být.
  A mágové se domnívají, že nejdřív je potřebné být a až potom se stát.